Vision First Main Logo

Hỗ Trợ

Tư vấn, hỗ trợ hoàn thành thủ tục đăng ký bảo hiểm OVHC và OSHC - Những loại bảo hiểm bắt buộc cho du học sinh hoặc cho những ai muốn sống, làm việc, và học tập tại nước Úc. Chúng tôi giúp các bạn tiết kiệm được thời gian, tài chính cũng như các nỗi lo không đáng có. Ngoài ra, Vision First có cung cấp các khoá học Professional Years để đạt được 5 điểm đánh giá theo thang điểm di trú và là hành trang hỗ trợ đăng kí thẩm định tay nghề trong tương lai.

Dịch Vụ Khác

Hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ học sinh, sinh viên

Hỗ Trợ Học Sinh, Sinh Viên

  • Hỗ trợ toàn diện cho các học sinh và sinh viên mới sang nước Úc.
  • Đưa đón tại sân bay
  • Mở tài khoản ngân hàng
  • Liên kết cộng đồng học sinh và sinh viên Việt Nam

 

Hỗ Trợ Doanh Nghiệp

  • Tài chính kiểm toán
  • Môi giới doanh nghiệp
  • Đầu tư
  • Mua bán bất động sản
Point System

Age

18-24
(25 points)
25-32
(30 points)
33-39
(25 points)
40-44
(15 points)
45-49
(0 points)

English

0 points
10 points
20 points

Làm việc tại Úc

5 points
10 points
15 points
20 points

Bằng cấp

10 points
15 points
20 points

Học tập tại Úc

5 points

Điểm bảo lãnh

5 points
10 points

Các yếu tố khác

5 points
5 points
5 points
5 points
0 points
Talk to us
Book An Appointment

Liên Hệ