Visa định cư diện tay nghề

Point System

AGE

ENGLISH

LÀM VIỆC TẠI ÚC

BẰNG CẤP

HỌC TẬP TẠI ÚC

ĐIỂM BẢO LÃNH

CÁC YẾU TỐ KHÁC

Các yếu tố Đặc biệt

TỔNG ĐIỂM

110 điểm

IMMIGRATION PAGE

MAKE AN APPOINTMENT

  THỜI GIAN LÀM VIỆC

  9.00AM - 5.00PM

  EMAIL

  info@vfconsulting.com.au

  HOTLINE

  +61 401 288 888 (Văn phòng Melbourne)
  +61 432 880 888 (Văn phòng Hobart)
  +84 971 321 539 (Văn phòng Việt Nam)

  Văn phòng chính

  530 Little Collins Street, Suite 513, Melbourne VIC 3000