Messenger

Visa Định cư diện kinh doanh / đầu tư

Bảng điểm di trú

AGE

EDUCATIONAL QUALIFICATIONS

FINANCIAL ASSETS (in each of the preceding 2 fiscal years of at least)

BUSINESS TURNOVER (in at least 2 of the 4 fiscal years)

BUSINESS EXPERIENCE (Business innovation only)

INVESTOR EXPERIENCE (Investor stream only)

CÁC YẾU TỐ KHÁC

Các yếu tố Đặc biệt

TỔNG ĐIỂM

110 điểm

IMMIGRATION PAGE

ĐẶT LỊCH HẸN

  THỜI GIAN LÀM VIỆC

  9.00AM - 5.00PM

  EMAIL

  info@vfconsulting.com.au

  HOTLINE

  +61 401 288 888 (Úc)
  +84 828 91 6868 (Việt Nam)

  Văn phòng chính

  Suite 411 - 530 Little Collins Street, Melbourne, VIC 3000