Messenger

Visa định cư diện tay nghề

Point System

AGE

ENGLISH

LÀM VIỆC TẠI ÚC

LÀM VIỆC TẠI NƯỚC NGOÀI

BẰNG CẤP

Kỹ năng của người phối ngẫu (partner/vợ chồng)

ĐIỂM BẢO LÃNH BANG

CÁC YẾU TỐ KHÁC

TỔNG ĐIỂM

110 điểm

IMMIGRATION PAGE

ĐẶT LỊCH HẸN

  THỜI GIAN LÀM VIỆC

  9.00AM - 5.00PM

  EMAIL

  info@vfconsulting.com.au

  HOTLINE

  +61 401 288 888 (Úc)
  +84 828 91 6868 (Việt Nam)

  Văn phòng chính

  Suite 411 - 530 Little Collins Street, Melbourne, VIC 3000