Tổng quan về thành lập công ty tại Úc và những loại hình doanh nghiệp

Mar 19, 2023

Thành lập công ty tại Úc khá đơn giản và minh bạch. Tuy nhiên, để đảm bảo quá trình đăng ký và hoạt động kinh doanh được suôn sẻ, các doanh nghiệp nên tìm hiểu kỹ về các quy định và quy trình liên quan, cũng như tìm đến các chuyên gia tư vấn để có sự hỗ trợ tốt nhất.

Tổng quan về thành lập công ty tại Úc và những loại hình doanh nghiệp

Loại hình doanh nghiệp được thành lập tại Úc

Để thành lập công ty tại Úc, bạn có thể lựa chọn 3 loại hình doanh nghiệp chính là: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh và công ty cổ phần. Các loại hình doanh nghiệp này đều có những ưu điểm và hạn chế riêng. Do đó, bạn cần phải tìm hiểu kỹ trước khi quyết định lựa chọn loại hình phù hợp với mục tiêu và nhu cầu của mình.

Thành lập công ty tại Úc cần cân nhắc về loại hình doanh nghiệp

Thành lập công ty tại Úc cần cân nhắc về loại hình doanh nghiệp

Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân (Private Limited Company): Là loại hình doanh nghiệp nhỏ. Chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm về mọi khía cạnh của doanh nghiệp, bao gồm nợ vay, các khoản phải trả và trách nhiệm pháp lý. Loại hình này thường phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chủ thể của doanh nghiệp tư nhân tại Úc là một cá nhân hoặc một tổ chức nhỏ. Điều này khác với công ty cổ phần (Company) hoặc doanh nghiệp hợp danh (Partnership) tại Úc, chúng được sở hữu bởi nhiều chủ sở hữu và có những quy định pháp lý khác nhau.

Chủ sở hữu có quyền kiểm soát và quản lý các hoạt động kinh doanh của mình mà không cần phải thông qua bất kỳ ai khác. Họ cũng phải chịu trách nhiệm pháp lý cho các hoạt động kinh doanh của mình.

Về mặt tài chính, chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân phải tự bảo đảm vốn cho hoạt động kinh doanh của mình, không thể cổ phần hóa doanh nghiệp và huy động vốn từ các nhà đầu tư như doanh nghiệp công ty. Tuy nhiên, chủ sở hữu có thể sử dụng tài sản cá nhân để tài trợ cho hoạt động kinh doanh của mình.

Chủ thể của doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định và nộp các khoản thuế theo quy định của Úc. Nếu có vi phạm pháp luật, chủ sở hữu sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý và có thể bị phạt. Do đó, việc lựa chọn chủ thể và quản lý doanh nghiệp tư nhân rất quan trọng để đảm bảo sự thành công của doanh nghiệp.

Chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm tài chính vô hạn đối với các khoản nợ và các nghĩa vụ của doanh nghiệp. Nó có nghĩa là chủ sở hữu phải sử dụng tài sản cá nhân để đảm bảo thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp nếu doanh nghiệp của họ gặp khó khăn hoặc phá sản.

Doanh nghiệp tư nhân là một loại hình doanh nghiệp độc lập và không phải là một pháp nhân tại Úc. Thay vào đó, chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm pháp lý và thuế. Điều này có nghĩa là tất cả các khoản thu nhập và chi phí của doanh nghiệp sẽ được tính vào thu nhập và chi phí cá nhân của chủ sở hữu.

Tuy nhiên, để tránh rủi ro và bảo vệ tài sản của mình, chủ sở hữu có thể lựa chọn đăng ký doanh nghiệp tư nhân dưới dạng một công ty tư nhân (Proprietary Limited Company). Trong trường hợp này, công ty tư nhân sẽ là một pháp nhân tách biệt với chủ sở hữu và sẽ được đăng ký và quản lý theo quy định của pháp luật Úc. Điều này có nghĩa là công ty tư nhân sẽ chịu trách nhiệm pháp lý và thuế của nó, và tài sản cá nhân của chủ sở hữu sẽ được bảo vệ.

Thành lập doanh nghiệp tư nhân dưới dạng công ty tư nhân

Vì vậy, trong trường hợp doanh nghiệp tư nhân không được đăng ký dưới dạng công ty tư nhân, chủ sở hữu sẽ không được coi là một pháp nhân tại Úc và không có quyền pháp lý độc lập.

Tóm lại, doanh nghiệp tư nhân tại Úc có tính linh hoạt cao trong hoạt động kinh doanh, có quyền pháp lý. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro tài chính và tăng cường tính minh bạch trong quản lý doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh nghiệp tư nhân cũng có những hạn chế nhất định.

Ưu điểm của doanh nghiệp tư nhân tại Úc bao gồm:

 • Tính linh hoạt cao: Doanh nghiệp tư nhân có tính linh hoạt cao trong việc điều chỉnh và quản lý các hoạt động kinh doanh của mình. Chủ sở hữu có thể quyết định về mọi mặt liên quan đến doanh nghiệp của mình mà không cần phải thông qua bất kỳ ai khác.
 • Trách nhiệm pháp lý đơn giản: Doanh nghiệp tư nhân không phải chịu các quy định pháp lý phức tạp như các loại hình doanh nghiệp lớn khác. Chủ sở hữu chỉ cần chịu trách nhiệm về các khoản nợ vay và các hoạt động kinh doanh liên quan đến việc sản xuất lợi nhuận.
 • Thủ tục thành lập đơn giản: Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Úc khá đơn giản và nhanh chóng. Chủ sở hữu chỉ cần đăng ký tên doanh nghiệp và các giấy tờ pháp lý cần thiết tại cơ quan chức năng.
 • Khả năng kiểm soát cao: Doanh nghiệp tư nhân cho phép chủ sở hữu kiểm soát tối đa các hoạt động kinh doanh của mình. Họ có thể quyết định về mọi mặt liên quan đến doanh nghiệp của mình mà không cần phải tham gia vào các quyết định đa phần như ở các loại hình doanh nghiệp lớn khác.
 • Bảo vệ danh tiếng thương hiệu: Tên doanh nghiệp tư nhân được đăng ký và không được trùng với tên của bất kỳ công ty nào khác, giúp bảo vệ danh tiếng và thương hiệu của công ty.
 • Khả năng tối ưu hóa thuế: Khả năng tối ưu hóa thuế do chủ sở hữu có thể quản lý và điều chỉnh các chi phí kinh doanh của mình để giảm thiểu số thuế phải trả.

Mặc dù doanh nghiệp tư nhân tại Úc có nhiều ưu điểm, nhưng cũng tồn tại một số nhược điểm như sau:

 • Trách nhiệm cá nhân: Chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm vô hạn đối với tất cả các khoản nợ và các lỗ doanh nghiệp. Điều này có thể đe dọa tài sản cá nhân của chủ sở hữu, đặc biệt là trong trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn tài chính và không thể trả được các khoản nợ.
 • Hạn chế về mức độ tài trợ: Doanh nghiệp tư nhân thường khó khăn hơn trong việc thu hút vốn đầu tư và vay vốn từ các nguồn tài trợ bên ngoài do không có tính pháp nhân và không thể cung cấp cổ phần cho các nhà đầu tư.
 • Khó khăn trong việc đảm bảo sự bền vững: Doanh nghiệp tư nhân thường gặp khó khăn trong việc đảm bảo sự bền vững của doanh nghiệp trong tương lai do trách nhiệm phụ thuộc quá lớn vào chủ sở hữu, khiến cho doanh nghiệp dễ bị gián đoạn nếu chủ sở hữu bị bệnh hoặc có những vấn đề về tài chính cá nhân.
 • Khó khăn trong việc quản lý và phát triển: Do phụ thuộc quá nhiều vào kiến thức và kinh nghiệm của chủ sở hữu. Nếu chủ sở hữu không có đủ kinh nghiệm hoặc kiến thức về kinh doanh, doanh nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển và mở rộng.
 • Khó khăn trong việc thu hút nhân viên tài năng: Doanh nghiệp tư nhân khó thu hút được nhân tài và người có kinh nghiệm do không thể cung cấp cho nhân viên mức lương và chế độ phúc lợi tốt như các doanh nghiệp lớn hơn.

Loại hình doanh nghiệp tư nhân phù hợp với quy mô kinh doanh vừa và nhỏ. Đây là sự lựa chọn phù hợp nếu bạn có nguồn vốn đầu tư kinh doanh thấp.

Công ty hợp danh

Tại Úc, có hai loại hình công ty hợp danh chính là công ty hợp danh có trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh không có trách nhiệm hữu hạn.

Công ty hợp danh có trách nhiệm hữu hạn

Đây là loại hình công ty được thành lập bởi ít nhất hai chủ sở hữu và có trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp của mỗi chủ sở hữu. Các chủ sở hữu của công ty hợp danh có trách nhiệm hữu hạn được gọi là cổ đông và họ không chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ của công ty vượt quá phạm vi vốn góp của mình. Điều này có nghĩa là nếu công ty phá sản hoặc có các nghĩa vụ khác, các chủ sở hữu chỉ phải chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp của họ.

Công ty hợp danh có trách nhiệm hữu hạn

Công ty hợp danh có trách nhiệm hữu hạn

Công ty hợp danh có trách nhiệm hữu hạn là một loại hình công ty phổ biến tại Úc. Nó cho phép các chủ sở hữu có khả năng huy động vốn và quản lý công ty một cách linh hoạt. Ngoài ra, loại hình công ty này còn được quy định rất rõ ràng và có nhiều lợi ích thuế.

Công ty hợp danh không có trách nhiệm hữu hạn

Đây là loại hình công ty được thành lập bởi ít nhất hai chủ sở hữu và không có trách nhiệm hữu hạn đối với các nghĩa vụ của công ty. Tất cả các chủ sở hữu  của công ty hợp danh có trách nhiệm vô hạn đối với trách nhiệm chung và không giới hạn đối với các nghĩa vụ của công ty. Điều này có nghĩa là nếu công ty phá sản hoặc có các nghĩa vụ khác, các chủ sở hữu của công ty sẽ phải chịu trách nhiệm chung và không giới hạn đối với các nghĩa vụ này.

Công ty hợp danh có trách nhiệm vô hạn

Công ty hợp danh có trách nhiệm vô hạn

Công ty hợp danh không có trách nhiệm hữu hạn là một loại hình công ty ít được sử dụng tại Úc vì nó có nhiều rủi ro về mặt tài chính và pháp lý. Tuy nhiên, đối với các công ty quy mô lớn hoặc đang phát triển một số loại hình kinh doanh

Công ty hợp danh là một loại hình doanh nghiệp phổ biến tại Úc và có nhiều ưu điểm và nhược điểm như sau:

Ưu điểm:

 • Tách biệt giữa tài sản cá nhân và tài sản của công ty: Chủ sở hữu của công ty hợp danh không chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ của công ty vượt quá số tiền vốn góp của mình. Điều này giúp bảo vệ tài sản cá nhân của các chủ sở hữu khỏi những rủi ro tài chính của công ty đối với loại hình có trách nhiệm hữu hạn.
 • Khả năng huy động vốn: Công ty hợp danh có thể huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu hoặc tăng vốn. Điều này giúp công ty có thể mở rộng hoạt động kinh doanh và đầu tư vào các dự án mới.
 • Linh hoạt trong quản lý và điều hành công ty: Công ty hợp danh được quản lý và điều hành bởi một ban điều hành có thể bao gồm các thành viên không phải là chủ sở hữu của công ty. Điều này giúp cho quyết định được đưa ra nhanh chóng và một số thành viên có thể chịu trách nhiệm về việc quản lý công ty.
 • Thể hiện tính chuyên nghiệp: Công ty hợp danh được xem như một đối tác kinh doanh chuyên nghiệp và đáng tin cậy hơn so với các doanh nghiệp cá nhân.

Nhược điểm:

 • Chi phí thành lập và duy trì: Thành lập và duy trì công ty hợp danh tốn kém hơn so với các doanh nghiệp tư nhân vì cần phải tuân thủ các quy định pháp luật nghiêm ngặt hơn.
 • Khó khăn trong việc quản lý và điều hành: Công ty hợp danh cần phải tuân thủ nhiều quy định pháp luật và có nhiều nghĩa vụ báo cáo với các cơ quan chức năng. Điều này đòi hỏi công ty cần có một hệ thống quản lý và điều hành chuyên nghiệp để tuân thủ các quy định pháp luật và đáp ứng các yêu cầu của cơ quan chức năng.
 • Sự khó khăn trong việc quản lý và phân phối lợi nhuận: Vì công ty hợp danh có nhiều thành viên, việc quản lý và phân phối lợi nhuận có thể gây ra tranh cãi giữa các thành viên, đặc biệt là khi mỗi thành viên có một tỷ lệ vốn góp khác nhau.
 • Sự giới hạn về quyền lực: Các chủ sở hữu của công ty hợp danh không thể thay đổi quyết định quan trọng hoặc chủ trương kinh doanh của công ty một cách nhanh chóng, mà phải thông qua các quy trình và quyết định chung của ban điều hành.
 • Trách nhiệm pháp lý của các thành viên: Đối với loại hình hợp danh có trách nhiệm vô hạn thì các thành viên của công ty hợp danh có trách nhiệm pháp lý đối với các khoản nợ và nghĩa vụ của công ty, cho dù họ không phải là chủ sở hữu của công ty. Điều này có nghĩa là nếu công ty bị phá sản hoặc có các vấn đề pháp lý, các thành viên cũng sẽ chịu trách nhiệm và có thể mất tiền bồi thường.

Nếu được quản lý và điều hành tốt, công ty hợp danh có thể mang lại lợi ích lớn cho các chủ sở hữu và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của Úc. Tuy nhiên, các chủ sở hữu cần phải cân nhắc kỹ các ưu điểm và nhược điểm của công ty hợp danh trước khi quyết định thành lập một công ty hợp danh.

Công ty cổ phần

Công ty cổ phần được thành lập dựa trên bộ luật do quốc gia ban hành,được quản lý và điều hành bởi một Hội đồng Quản trị. Công ty cổ phần là một hình thức tổ chức kinh doanh trong đó các cổ đông của công ty đóng góp vốn bằng cách mua cổ phần và sở hữu phần nào đó của công ty. Mỗi cổ phần tương ứng với một phần vốn và quyền lợi trong công ty. Dưới đây là các đặc điểm của chủ thể, tính pháp nhân và trách nhiệm pháp lý của công ty cổ phần tại Úc:

 • Chủ thể: Công ty cổ phần tại Úc có thể được thành lập bởi một hoặc nhiều người, bao gồm các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Các cổ đông của công ty có thể là công dân Úc hoặc người nước ngoài.
 • Tính pháp nhân: Công ty cổ phần có tính pháp nhân, có thể sở hữu tài sản, ký kết hợp đồng và tiếp nhận các quyền và nghĩa vụ pháp lý khác. Do đó, chủ sở hữu của công ty chỉ chịu trách nhiệm với số vốn góp của mình, và không chịu trách nhiệm với các khoản nợ của công ty.
 • Trách nhiệm pháp lý: Công ty có trách nhiệm pháp lý với các cơ quan chính phủ, như Cục Thuế, Cục Thu Nhập và Tổng cục Thống kê. Công ty cổ phần cũng có trách nhiệm tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh, bao gồm cả quản lý tài chính và thuế.
 • Quyền lực quản lý: Công ty cổ phần tại Úc có ban giám đốc để quản lý và điều hành công ty. Ban giám đốc được bầu cử bởi các cổ đông và chịu trách nhiệm với các quyết định quan trọng về hoạt động kinh doanh của công ty. Các cổ đông có quyền bầu cử ban giám đốc và tham gia vào việc quản lý và điều hành công ty.
 • Vốn điều lệ: Là số vốn tối thiểu mà các cổ đông phải góp vào để thành lập công ty. Vốn điều lệ cũng quy định số lượng và giá trị cổ phần của từng cổ đông.
Thành lập công ty cổ phần với nhiều thành viên

Thành lập công ty cổ phần với nhiều thành viên

Ưu điểm của công ty cổ phần tại Úc:

 • Trách nhiệm giới hạn: Những nhà đầu tư chỉ cần đóng góp vốn theo số lượng cổ phần mà họ sở hữu và không phải chịu trách nhiệm về khoản nợ vượt quá số tiền đã đầu tư.
 • Khả năng huy động vốn: Công ty cổ phần có thể được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, cho phép cổ đông có thể mua bán cổ phần của công ty trên thị trường mở. Hình thức này cung cấp cho công ty cơ hội tăng vốn và mở rộng quy mô kinh doanh. 
 • Quản lý chuyên nghiệp: Với nhiều cổ đông, công ty cổ phần tại Úc thường được quản lý chuyên nghiệp và minh bạch, giúp đảm bảo hoạt động hiệu quả.
 • Chia sẻ rủi ro: Số tiền đầu tư của mỗi nhà đầu tư trong công ty cổ phần tại Úc là giới hạn. Do đó, nếu công ty đối mặt với rủi ro hoặc thất bại, không có một nhà đầu tư nào phải chịu một số tiền lớn.
 • Sự linh hoạt: Công ty cổ phần tại Úc có khả năng linh hoạt trong việc thích ứng với thị trường và thay đổi chiến lược kinh doanh.
 • Tăng trưởng và mở rộng: Công ty cổ phần tại Úc có khả năng tăng trưởng và mở rộng thông qua việc huy động vốn mới hoặc mua lại các công ty khác.

Nhược điểm của công ty cổ phần tại Úc:

 • Quản lý phức tạp: Công ty cổ phần tại Úc có nhiều nhà đầu tư và cổ đông. Do đó, việc quản lý công ty có thể trở nên phức tạp.
 • Rủi ro chia sẻ: Trong khi chia sẻ rủi ro giữa nhiều nhà đầu tư là một lợi ích, đôi khi điều này có thể làm giảm sự cam kết của mỗi nhà đầu tư.
 • Sự phân tán: Số lượng cổ đông và sự phân tán vốn có thể làm giảm sự kiểm soát của các nhà đầu tư lớn hoặc quản lý công ty.
 • Chênh lệch giữa lợi nhuận và giá trị cổ phiếu: Giá trị cổ phiếu của công ty có thể không phản ánh đầy đủ giá trị thực tế của công ty, và có thể dẫn đến chênh lệch giữa giá trị cổ phiếu và lợi nhuận của công ty.
 • Áp lực từ thị trường chứng khoán: Các công ty cổ phần tại Úc thường phải đối mặt với áp lực từ thị trường chứng khoán để đáp ứng các mục tiêu tài chính và đảm bảo giá trị cổ phiếu của công ty.
 • Chi phí cao: Việc thành lập và quản lý một công ty cổ phần tại Úc đòi hỏi một số chi phí cao, chẳng hạn như chi phí niêm yết và báo cáo tài chính định kỳ. Ngoài ra, các công ty cổ phần tại Úc cũng phải tuân thủ các quy định về trách nhiệm pháp lý, tài chính và thuế, đồng thời phải trả các khoản phí và thuế liên quan đến việc niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Công ty cổ phần tại Úc có nhiều ưu điểm nhưng cũng đồng thời đối mặt với một số nhược điểm. Tuy nhiên, lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp với hoạt động kinh doanh của một công ty cụ thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như quy mô, mục tiêu kinh doanh, tài chính và mục đích đầu tư của các nhà đầu tư.

Quy định về vốn điều lệ khi thành lập công ty

Ở Úc, quy định về vốn điều lệ của công ty được quy định trong Đạo luật Doanh nghiệp năm 2001 (Corporations Act 2001). Theo đó, khi thành lập một công ty tại Úc, vốn điều lệ tối thiểu phải đạt mức tối thiểu là AUD $1.

Vốn điều lệ tại công ty

Vốn điều lệ tại công ty

Tuy nhiên, vốn điều lệ thực tế cần phải đăng ký tại Cơ quan Đăng ký Doanh nghiệp (ASIC) phụ thuộc vào nhu cầu và quyết định của các nhà sáng lập công ty. Nó phải phù hợp với mục đích của công ty, quy mô hoạt động, tài chính và khả năng đầu tư của các nhà sáng lập.

Cần lưu ý rằng vốn điều lệ cũng phải đáp ứng các yêu cầu pháp lý và tài chính, bao gồm các chi phí liên quan đến thành lập công ty, đăng ký, niêm yết trên thị trường chứng khoán và các khoản phí và thuế liên quan khác.

Ngoài ra, công ty có thể tăng hoặc giảm vốn điều lệ sau khi thành lập thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu hoặc mua lại cổ phiếu, tuỳ thuộc vào quyết định của ban lãnh đạo công ty và sự đồng ý của các cổ đông.

Vốn điều lệ khi thành lập công ty tại Úc phải đáp ứng các quy định pháp lý và tài chính, và phù hợp với mục đích và khả năng đầu tư của các nhà sáng lập. Công ty cũng có thể tăng hoặc giảm vốn điều lệ sau khi thành lập thông qua việc phát hành hoặc mua lại cổ phiếu.

Trình tự thủ thủ tục thành lập công ty

Trình tự thủ tục để thành lập một công ty tại Úc có thể được tóm tắt như sau:

Lựa chọn tên công ty

Trước khi bắt đầu quá trình đăng ký công ty, bạn cần chọn một tên cho công ty của mình. Tên này cần phải phù hợp với quy định của Cơ quan Đăng ký Doanh nghiệp (ASIC) và không trùng với tên của bất kỳ công ty nào khác tại Úc.

Chọn loại hình công ty

Bạn cần quyết định loại hình công ty mà bạn muốn thành lập. Ở Úc, có nhiều loại hình công ty, bao gồm công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân.

Lập kế hoạch kinh doanh và tài chính

Bạn cần chuẩn bị một kế hoạch kinh doanh chi tiết, bao gồm mục tiêu kinh doanh, sản phẩm hoặc dịch vụ, thị trường mục tiêu và kế hoạch tài chính. Điều này sẽ giúp bạn có một bản kế hoạch cụ thể để đưa công ty của bạn đi đến thành công.

Đăng ký tên và thông tin công ty

Sau khi bạn đã quyết định loại hình công ty, bạn cần đăng ký tên công ty và thông tin đăng ký của công ty tại ASIC. Bạn sẽ cần cung cấp các thông tin cơ bản về công ty, bao gồm tên, địa chỉ, loại hình công ty, tên các cổ đông và nhà quản lý.

Thành lập bộ giám đốc và các cổ đông

Bạn cần chọn các bộ giám đốc và các cổ đông của công ty. Một công ty tại Úc cần ít nhất một bộ giám đốc, một người giám sát và một nhà quản lý.

Đăng ký thuế: Bạn cần đăng ký số thuế và các khoản thuế cần nộp của công ty với Cục Thuế Úc (ATO).

Đăng ký tài khoản ngân hàng

Bạn cần mở một tài khoản ngân hàng cho công ty của mình để tiếp nhận các khoản thu nhập và chi tiêu.

Đăng ký và nhận số ACN và ABN

Bạn cần đăng ký số ACN (Australian Company Number) và ABN (Australian Business Number) cho công ty của mình.

Cập nhật hồ sơ công ty

Bạn cần thường xuyên cập nhật hồ sơ công ty của mình để đảm bảo rằng thông tin của công ty luôn được cập nhật và chính xác.

Đăng ký cho GST

Nếu công ty của bạn có doanh thu hơn 75.000 AUD mỗi năm, bạn cần đăng ký cho thuế giá trị gia tăng (GST) và báo cáo các khoản thuế hàng tháng hoặc hàng năm.

Đăng ký bảo hiểm

Bạn cần đăng ký bảo hiểm cho công ty của mình, bao gồm bảo hiểm chịu trách nhiệm pháp lý và bảo hiểm tài sản.

Theo dõi quy trình pháp lý và tài chính

Sau khi công ty của bạn được thành lập, bạn cần theo dõi các quy trình pháp lý và tài chính, bao gồm báo cáo tài chính hàng năm và báo cáo thuế.

Các thủ tục trên sẽ có thể thay đổi tùy thuộc vào loại hình công ty bạn chọn và vùng lãnh thổ của Úc mà bạn muốn đăng ký công ty. Tuy nhiên, bạn nên tìm hiểu kỹ các thủ tục đăng ký công ty trước khi bắt đầu quá trình đăng ký để đảm bảo rằng bạn hoàn thành đầy đủ các thủ tục và tuân thủ các quy định của Úc.

Chi phí thành lập công ty

Để thành lập một công ty tại Úc, bạn sẽ phải chuẩn bị các chi phí sau đây:

Chi phí đăng ký công ty

Đây là chi phí để đăng ký tên công ty và đăng ký với Cơ quan Đăng ký Công ty của chính phủ Úc. Chi phí này thường dao động từ AUD 400 đến AUD 1.000, tùy thuộc vào tiểu bang mà công ty của bạn sẽ được đăng ký.

Chi phí cho luật sư và tư vấn

Nếu bạn cần sự hỗ trợ từ một luật sư hoặc tư vấn trong quá trình thành lập công ty, chi phí này sẽ phụ thuộc vào số giờ làm việc và mức độ phức tạp của quy trình.

Chi phí cho các giấy tờ và hồ sơ

Bạn cần chuẩn bị các giấy tờ và hồ sơ liên quan đến việc thành lập công ty, chẳng hạn như Thông báo Thành lập Công ty, Bộ Luật Công ty và Quy chế hoạt động của công ty. Chi phí này thường dao động từ AUD 50 đến AUD 500.

Chi phí đầu tư

Bạn cần có các khoản tiền để đầu tư cho việc thành lập công ty, chẳng hạn như chi phí thuê văn phòng, mua sắm thiết bị văn phòng, chi phí marketing, chi phí tiền thuê hoặc mua đất để xây dựng văn phòng.

Trước khi thành lập công ty tại Úc bạn cần chuẩn bị một tài chính vững mạnh và phòng hờ ngân sách phát sinh thêm. Trong các chi phí để thành lập thì chi phí đầu tư là quan trọng nhất vì nó chiếm một lượng ngân sách lớn nhất của bạn.  

Ngành nghề được kinh doanh tại Úc

Úc có một danh sách rất rõ ràng về các ngành nghề được phép kinh doanh. Để biết danh sách đầy đủ và chi tiết, tôi khuyên bạn nên tham khảo trực tiếp trang web của Chính phủ Úc về Kinh doanh và Công nghiệp (https://www.business.gov.au/) hoặc Liên minh Châu Á – Thái Bình Dương (ASEAN) về Thương mại và Đầu tư (https://www.austrade.gov.au/australian/).

Tuy nhiên, một số ngành nghề phổ biến được phép kinh doanh tại Úc bao gồm:

 • Thương mại bán lẻ
 • Dịch vụ y tế
 • Giáo dục
 • Du lịch và khách sạn
 • Dịch vụ tài chính và bảo hiểm
 • Kỹ thuật và khoa học
 • Nông nghiệp và thủy sản
 • Công nghiệp sản xuất
 • Vận chuyển và logistics
 • Công nghiệp xây dựng và kiến trúc
Thành lập công ty tại Úc với đa dạng các ngành nghề

Thành lập công ty tại Úc với đa dạng các ngành nghề

Tuy nhiên, các ngành nghề này cũng có thể có những yêu cầu đặc biệt để được phép hoạt động và phải tuân thủ các quy định về an toàn, môi trường, thuế và lao động tại Úc.

Những thuận lợi và khó khăn khi thành lập công ty tại Úc

Có nhiều ưu đãi khi doanh nghiệp đầu tư sang Úc, bao gồm:

 • Thị trường rộng lớn và ổn định: Với dân số hơn 25 triệu người và nền kinh tế đa dạng, Úc là một thị trường rộng lớn và ổn định để đầu tư.
 • Môi trường đầu tư thuận lợi: Úc có một môi trường đầu tư thuận lợi với chính sách hỗ trợ đầu tư từ Chính phủ, các chương trình khuyến khích đầu tư và thủ tục đầu tư đơn giản.
 • Thuế thấp và dễ quản lý: Thuế doanh nghiệp là 30% và nếu doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu và phát triển thì sẽ được hưởng mức thuế ưu đãi. Hơn nữa, hệ thống thuế của Úc rất dễ quản lý và minh bạch.
 • Sự ổn định chính trị và kinh tế: Úc được xem là một trong những quốc gia ổn định chính trị và kinh tế nhất thế giới. Điều này giúp giảm rủi ro cho doanh nghiệp đầu tư vào thị trường này.
 • Sự đa dạng về ngành nghề và kinh tế: Nền kinh tế đa dạng và phát triển, với nhiều lĩnh vực như dịch vụ tài chính, y tế, giáo dục, công nghiệp sản xuất, nông nghiệp và thủy sản.

Tuy nhiên, cũng có một số khó khăn mà doanh nghiệp có thể gặp phải khi đầu tư sang Úc, bao gồm chi phí cao, thủ tục phức tạp và cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp địa phương như:

 • Chi phí đầu tư cao: Chi phí đầu tư vào thị trường Úc có thể khá cao, đặc biệt là trong các lĩnh vực như bất động sản và đầu tư lớn.
 • Thủ tục phức tạp: Quy trình đăng ký doanh nghiệp và các giấy tờ liên quan có thể phức tạp và mất nhiều thời gian. Do đó, doanh nghiệp cần có kiến thức và kinh nghiệm để hoàn thành các thủ tục này.
 • Cạnh tranh mạnh từ các doanh nghiệp địa phương: Thị trường Úc có sự cạnh tranh mạnh từ các doanh nghiệp địa phương, đặc biệt là các công ty lớn và đa quốc gia.
 • Quy định pháp lý và thuế phức tạp: Hệ thống pháp lý và thuế của Úc rất phức tạp, vì vậy các doanh nghiệp cần phải đáp

Thành lập công ty ở Úc có xin được visa định cư hay không?

Việc thành lập công ty ở Úc không đủ để đủ điều kiện xin visa định cư ở Úc, tuy nhiên nó có thể là một phần trong kế hoạch định cư của bạn. Để được cấp visa định cư ở Úc, bạn phải đáp ứng một số yêu cầu khác nhau, bao gồm:

 • Có đủ điểm số: Bạn cần đáp ứng điểm số tối thiểu theo hệ thống điểm của chính phủ Úc, với các yếu tố như độ tuổi, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, năng lực tiếng Anh và các yếu tố khác.
 • Có kế hoạch định cư: Bạn cần có kế hoạch rõ ràng về việc định cư ở Úc, bao gồm lý do tại sao bạn muốn định cư ở Úc, nơi bạn muốn sống và làm việc, và kế hoạch tài chính để thực hiện mục đích định cư của bạn.
 • Có sức khỏe và tiền án tiền sự tốt: Bạn phải có sức khỏe và tiền án tiền sự tốt để được cấp visa định cư ở Úc.
 • Đáp ứng các yêu cầu khác: Bạn cần đáp ứng các yêu cầu khác như đóng thuế, không có nợ công cộng, không có lịch sử xâm phạm an ninh quốc gia, …
Cần đáp ứng các điều kiện để xin visa định cư tại Úc

Cần đáp ứng các điều kiện để xin visa định cư tại Úc

Nếu bạn đáp ứng các yêu cầu trên, việc thành lập công ty ở Úc có thể giúp bạn tăng điểm số và cung cấp cho bạn một cơ hội kinh doanh tại Úc. Tuy nhiên, việc thành lập công ty không đảm bảo sẽ được cấp visa định cư ở Úc, và bạn cần phải đáp ứng các yêu cầu khác để có thể đạt được điểm số và được cấp visa.

Những lưu ý khi thành lập công ty ở Úc

Khi thành lập công ty ở Úc, có một số lưu ý quan trọng cần được lưu ý để đảm bảo quá trình thành lập và hoạt động công ty diễn ra thuận lợi và hợp pháp. Sau đây là những lưu ý quan trọng khi thành lập công ty ở Úc:

Lựa chọn loại công ty phù hợp

Có nhiều loại công ty khác nhau ở Úc, bao gồm công ty hợp danh, công ty tư nhân và công ty cổ phần. Bạn cần lựa chọn loại công ty phù hợp với kế hoạch kinh doanh của mình và các yêu cầu pháp lý.

Đăng ký kinh doanh

Bạn cần đăng ký công ty của mình với chính phủ Úc và đăng ký kinh doanh với cơ quan thuế để có được mã số thuế và các giấy tờ pháp lý cần thiết.

Tìm kiếm vốn đầu tư

Nếu bạn cần vốn đầu tư để khởi động hoặc mở rộng kinh doanh của mình, bạn có thể tìm kiếm các nhà đầu tư hoặc các chương trình hỗ trợ từ chính phủ Úc.

Chọn địa điểm kinh doanh

Bạn cần lựa chọn địa điểm kinh doanh phù hợp với mục tiêu kinh doanh của mình và các yêu cầu về pháp lý và hành chính.

>>> Xem thêm: Kinh nghiệm mở nhà hàng, quán cà phê tại Úc

Thuê nhân viên và giữ chân nhân viên

Nếu bạn cần thuê nhân viên, bạn cần tuân thủ các quy định về lao động của Úc và cung cấp cho nhân viên của bạn một môi trường làm việc tích cực và hấp dẫn để giữ chân họ.

Quản lý tài chính

Bạn cần quản lý tài chính của công ty một cách có hiệu quả để đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra thuận lợi và đáp ứng được các yêu cầu pháp lý và thuế của chính phủ Úc.

Tuân thủ các quy định pháp lý

Bạn cần tuân thủ các quy định pháp lý và các yêu cầu thuế của chính phủ Úc để đảm bảo hoạt động của công ty của bạn là hợp pháp và không bị xử lý vi phạm.

Lưu ý các quy định về trình tự thủ tục thành lập công ty tại Úc

Lưu ý các quy định về trình tự thủ tục thành lập công ty tại Úc

Thành lập công ty tại Úc là quá trình tạo ra một thực thể kinh doanh độc lập với các chủ sở hữu của nó. Quá trình này bao gồm việc đăng ký công ty với chính quyền Úc và thực hiện các thủ tục pháp lý khác. Do đó, bạn cần tham khảo các dịch vụ về thành lập công ty tại Úc uy tín và chất lượng. Trên đây, bài viết được chia sẻ bởi Vision First.

dịch vụ tư vấn du học úc - Vision First

ĐẶT LỊCH HẸN

  THỜI GIAN LÀM VIỆC

  9.00AM - 5.00PM

  EMAIL

  info@vfconsulting.com.au

  HOTLINE

  +61 401 288 888 (Úc)
  +84 828 91 6868 (Việt Nam)

  Văn phòng chính

  Suite 411 - 530 Little Collins Street, Melbourne, VIC 3000