ABOUT VISA 407

Visit Australia to complete a workplace-based training (to improve your skills for your current occupation, area of tertiary study or field of expertise), or a professional development training program

 

Bring eligible members of your family with you

 

You can be in or outside Australia when you apply for the visa and when we decide on your application.

 

You can travel outside Australia and return as many times as you want while the visa is valid.

 

Can apply for a permanent visa (visa 186, 187, 189) after 2 years

 

Training to improve your skills for your current occupation, area of tertiary study or field of expertise

 

Stay in Australia for up to 2 years.

 

Visa 407

Visa 407 is Training Visa. This visa allows you to take part in workplace-based occupational training activities to improve your skills for your job, area of tertiary study, field of expertise or in a professional development training program in Australia. 

REQUIREMENT

 • Your sponsor must be approved as a temporary activities sponsor.
 • be nominated (unless your sponsor is a Commonwealth Government agency)
 • be invited (if your sponsor is a Commonwealth Government agency)
 • You must have functional English.

PROCESSING TIME

Trong thời gian ở lại Úc, bạn phải:

 • Duy trì Bảo hiểm y tế đầy đủ trong suốt thời gian học tập và làm việc việc tại Úc.
 • Tiếp tục đáp ứng các yêu cầu của visa đã được cấp.
 • Bạn và gia đình phải tuân thủ tất cả các điều kiện thị thực và luật pháp Úc. Không gây ra những hành vi có thể ảnh hưởng xấu tới đất nước, con người Úc.
 • Rời khỏi Úc trước khi thị thực kết thúc.

MAKE AN APPOINTMENT

  WORKING HOURS

  9.00AM - 5.00PM

  EMAIL

  info@vfconsulting.com.au

  HOTLINE

  +61 401 288 888 (AU)
  +84 971 321 539 (VN)

  HEADQUARTERS

  530 Little Collins Street, Suite 513, Melbourne VIC 3000